ZAMÓWIENIA

WYMIANA I ZWROTY

Reklamacje

Prosimy każdorazowo o sprawdzenie przy kurierze, czy paczka, którą Państwo od nas otrzymaliście nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Za wszelkie zniszczenia powstałe przy przewozie zakupionych u nas mebli odpowiada przewoźnik i to u przewoźnika należy w takim przypadku reklamować przesyłkę.

Reklamację produktu do sprzedawcy należy składać w formie pisemnej. W tym celu mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na naszej stronie TUTAJ. Wypełniając ten dokument jeden egzemplarz zostaje automatycznie wysłany do obsługi naszego sklepu, a drugi można wydrukować i dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem, którą należy przesłać na adres sklepu na adres 00-382 Warszawa, ul. Solec 58/60.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: 00-382 Warszawa, ul Solec 58/60.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Gdy realizacja reklamacji klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep Le Pukka Concept Store.

Po rozpatrzeniu lub odrzuceniu reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie w sprawie ustalenia terminu i trybu dostawy lub wymiany uszkodzonych elementów.

Le Pukka Concept Store nie jest producentem oferowanych towarów. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem. Produkty oferowane w Le Pukka concept store posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Przy tym gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności produktu z umową.

Wymiana lub zwrot

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Aby zwrócić produkt do sprzedawcy należy zrobić to w formie pisemnej. W tym celu mogą Państwo skorzystać z formularza zwrotu dostępnego na naszej stronie TUTAJ. Wypełniając ten dokument jeden egzemplarz zostaje automatycznie wysłany do obsługi naszego sklepu, a drugi można wydrukować i dołączyć do przesyłki z towarem, którą chcą Państwo zwrócić. Zwrot należy kierować na adres sklepu: 00-382 Warszawa, ul. Solec 58/60.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Sklep Le Pukka Concept Store dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • - świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu, o którym mowa powyżej w ust. 4 i 8 § 6 Regulaminu
  • - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • - dostarczania prasy,
  • - usług w zakresie gier hazardowych.