ZAMÓWIENIA

WARUNKI GWARANCJI

  • Le Pukka Concept Store nie jest producentem oferowanych towarów.
  • Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe.
  • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem.
  • Produkty oferowane w Le Pukka concept store posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Przy tym gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności produktu z umową.